De Meinders Methode

Onze werkwijze kent een stevig fundament: de Meinders Methode. De Meinders Methode is ontstaan uit onze ervaring met Agile werken, Design Thinking en Project Management. We gebruiken het krachtige gedachtengoed, de werkwijze en de mooie tools en maken het passend voor jou.

1. Ontdekken

Dit is een buitengewoon belangrijke fase voor Buro Meinders. Wij leren je organisatie, haar doelen en mensen kennen, en vice versa. Voor ons een proces van ‘mapping’ en analyse. Er wordt gebouwd aan vertrouwen, nieuwe inzichten en een inventarisatie gemaakt van kennis en kunde. Daarnaast komen hier de eerste aanknopingspunten voor oplossingen bovendrijven zodat de volgende stap gaandeweg in zicht komt.

Ontdekken bij SVB

2. Ontwikkelen

Nu de oplossingen langzaam in zicht beginnen te komen, is het zaak om met elkaar te bezien wat haalbaar is en welke oplossingen prioriteit hebben. Dit is het moment dat we dit alles met elkaar in kaart brengen. Met behulp van onze ontwikkelsessies wenden we methodieken aan die helpen de afzonderlijke krachten te bundelen om tot resultaten te komen. 

Ontwikkelen bij ROCMN

3. Uitvoeren

Het moment is daar: hoe gaat dit in de praktijk in zijn werk. Dit is vaak weerbarstiger dan de versie op papier. Toch zijn we met elkaar tot heldere doelstellingen en oplossingen gekomen. In deze fase van het proces is het dus zaak mensen in je organisatie adaptief vermogen bij te brengen om in de grillige praktijk te kunnen navigeren. Dit proces vergt aandacht maar werkt ook als het ontwikkelen van een spier: je schiet gemakkelijk terug in oude gewoonten. Buro Meinders weet hoe je veranderingen en nieuwe werkwijzen daadwerkelijk verankert in jouw teams. Op dit punt kunnen we ook bezien of we dit organisch verder kunnen uitbreiden. 

Uitvoeren bij de gemeente Den Haag

1. Ontdekken

Eerst leren wij je organisatie, haar doelen en mensen kennen, en vice versa. Er wordt gebouwd aan vertrouwen, nieuwe inzichten en een inventarisatie gemaakt van kennis en kunde. Ook onderzoeken wij de wensen en behoeften van je klant, doelgroep, bewoner of cliënt. De eerste aanknopingspunten voor oplossingen komen bovendrijven zodat de volgende stap gaandeweg in zicht komt.

Benieuwd welke inzichten dat opleverde voor de SVB? 

Ontdekken bij SVB

2. Ontwikkelen

Nu de oplossingen langzaam in zicht beginnen te komen, is het zaak om met elkaar te bezien wat haalbaar is en welke oplossingen prioriteit hebben. Gezamenlijk komen we zo tot een duidelijk plan om goed onderbouwde oplossingen te realiseren. We reiken hierbij methodieken aan die passen bij jouw organisatie. 

Wil je weten hoe we tot een duidelijk plan kwamen voor het ROCMN?

Ontwikkelen bij ROCMN

3. Uitvoeren

Het in de praktijk brengen van de oplossingen is  weerbarstiger dan de versie op papier. Het vergt uithoudingsvermogen en flexibiliteit. We begeleiden de organisatie hier bij door implementatie in overzichtelijke stappen te doen. Daarnaast zorgen we voor een werkproces waar ruimte is voor proberen, leren en optimaliseren. Zodat wat we in de praktijk tegenkomen kunnen gebruiken om de bedachte oplossingen nog sterker te maken.

Nieuwsgierig hoe we dit voor de Gemeente Den Haag deden?

Uitvoeren bij de gemeente Den Haag

1. Ontdekken

Dit is een buitengewoon belangrijke fase voor Buro Meinders. Wij leren je organisatie, haar doelen en mensen kennen, en vice versa. Voor ons een proces van ‘mapping’ en analyse. Er wordt gebouwd aan vertrouwen, nieuwe inzichten en een inventarisatie gemaakt van kennis en kunde. Daarnaast komen hier de eerste aanknopingspunten voor oplossingen bovendrijven zodat de volgende stap gaandeweg in zicht komt.

Ontdekken bij SVB

2. Ontwikkelen

Nu de oplossingen langzaam in zicht beginnen te komen, is het zaak om met elkaar te bezien wat haalbaar is en welke oplossingen prioriteit hebben. Dit is het moment dat we dit alles met elkaar in kaart brengen. Met behulp van onze ontwikkelsessies wenden we methodieken aan die helpen de afzonderlijke krachten te bundelen om tot resultaten te komen. 

Ontwikkelen bij ROCMN

3. Uitvoeren

Het moment is daar: hoe gaat dit in de praktijk in zijn werk. Dit is vaak weerbarstiger dan de versie op papier. Toch zijn we met elkaar tot heldere doelstellingen en oplossingen gekomen. In deze fase van het proces is het dus zaak mensen in je organisatie adaptief vermogen bij te brengen om in de grillige praktijk te kunnen navigeren. Dit proces vergt aandacht maar werkt ook als het ontwikkelen van een spier: je schiet gemakkelijk terug in oude gewoonten. Buro Meinders weet hoe je veranderingen en nieuwe werkwijzen daadwerkelijk verankert in jouw teams. Op dit punt kunnen we ook bezien of we dit organisch verder kunnen uitbreiden. 

Uitvoeren bij de gemeente Den Haag

Onze uitgangspunten

1. Ruimte om te proberen

In een verandertraject hebben mensen binnen de organisatie de ruimte nodig om te nieuwe dingen te proberen. En niet bang te zijn daar fouten te maken. Wij nemen de organisatie mee in een manier van werken die experimenteren toelaat en structureert. Niet zomaar wat doen, maar met een plan.

2. Mensen maken de organisatie

Organisaties veranderen niet, de mensen in een organisatie veranderen. Verandering ontstaat als je mensen de ruimte en veiligheid biedt om als persoon deel te nemen in het werk. Wij zien dat in zo’n omgeving mensen zich volledig laten zien, het vertrouwen onderling toeneemt en dat mensen groeien in hun natuurlijke rol. Een organisatie is namelijk niet een optelsom van functies, maar een groep personen.

3. Flexibel maar methodisch

Wij zijn er om mensen te trainen in een manier van werken en reiken hiervoor tools aan. Een manier van werken die flexibel genoeg is om snel in te spelen op veranderende omstandigheden en voldoende houvast en structuur biedt. Design Thinking en Agile werken vormen het uitgangspunt. Wij zien dat teams al snel zelf de juiste tools selecteren. En deze tools aan te passen aan de omgeving waarin mensen werken. Anders gezegd: als je het gedachtegoed snapt, kun je zelf je middelen kiezen.

4. Verantwoording

Voor complexe verandervraagstukken zijn geen hapklare antwoorden. Er is veel in beweging en dat nemen we mee in onze werkwijze. Het vraagt om een flexibele werkwijze. Dat betekent niet dat er geen houvast is. De eerste stap is het vaststellen van een visie. Wat wil je zijn, wat wil je bereiken. Daarna bepaal je je doelen en hoe ze te bereiken. In de werkwijze zit ingebakken dat je het werk dat je doet continu evalueert en bijstuurt. Zo blijven je teams en je organisatie als geheel op koers en heb je tegelijkertijd de mogelijkheid steeds bij te sturen als de omstandigheden daarom vragen.