Werkwijze

Succesvol samenwerken aan sociale vraagstukken

Geïnteresseerd?
Neem contact op

Sociale vraagstukken zijn complex en vragen om een stapsgewijze aanpak. We weten namelijk nog niet precies wat de uitkomst is. Dat gaan we stapsgewijs ontdekken. We gaan met jou gestructureerd experimenteren en ontwikkelen samen met je team een werkwijze die aansluit bij de praktijk en bij de vraag van jouw doelgroep. 

1. Ruimte om te proberen

Voor sociale vraagstukken zijn geen hapklare antwoorden. Het vraagt om een flexibele werkwijze. Je kan niet toewerken naar een vaste uitkomst. Er is veel in beweging en dat nemen we mee in onze werkwijze. Dat betekent niet dat er geen houvast is. Het belangrijkste is het hebben van een visie. Wat willen we zijn? Wat willen we voor onze doelgroep betekenen? Wat willen we bieden? Die visie bepaal je samen met je doelgroep en je professionals. Wat leeft er? Wat zijn de behoeften? Waar valt de meeste winst te behalen? 

2. Een team bestaat uit mensen

Goede samenwerking ontstaat als je mensen de ruimte en veiligheid biedt om als persoon deel te nemen in het werk. Wij zien dat in zo’n omgeving mensen zich volledig laten zien, het vertrouwen onderling toeneemt en dat mensen groeien in hun natuurlijke rol. Een team is namelijk niet een optelsom van functies, maar een groep personen.

3. Agile werken en Design Thinking

Wij trainen mensen in een manier van werken en reiken hiervoor tools aan. Een manier van werken die flexibel genoeg is om snel in te spelen op veranderende omstandigheden en voldoende houvast en structuur biedt. Design Thinking en Agile werken vormen het uitgangspunt. Wij zien dat teams al snel zelf de juiste tools selecteren. En deze tools aan te passen aan de omgeving waarin het team werkt. Anders gezegd: als je het gedachtegoed snapt, kun je zelf je middelen kiezen. 

4. Verantwoording en rapportage

Een team heeft de ruimte nodig om te experimenteren en proberen. En de staande organisatie moet worden meegenomen. Waar is het team mee bezig? Wat zijn de resultaten? Wat heeft het team geleerd? Het gesprek tussen het team en de staande organisatie is daarom een belangrijk kenmerk van onze werkwijze. 

Als een team ervaring heeft opgebouwd, kan de werkwijze uitgebreid worden naar andere teams of locaties. 

Contact

Johannes van den Eerenbeemt
06-53992431
johannes@buromeinders.nl
Martijn Evers
06-81313591
martijn@buromeinders.nl
Johannes van den Eerenbeemt
Martijn Evers