Cases

Een bijzonder team

Een nieuw multidisciplinair team (met medewerkers van welzijn, de gemeente en sociaal ondernemers) dat vraagstukken met bewoners vanuit de wijk aanpakt.

Lees meer

Leren in de wijk

MBO studenten praktijkervaring op laten doen in de wijk, stelde het ROC voor een uitdaging. Hoe pas je deze nieuwe manier van leren in het bestaande onderwijs?

Lees meer

Klantgericht werken

De SVB wil meer dan alleen handelen vanuit de doelstelling tijdig en rechtmatig. Maar vanuit de casuïstiek van de burger. Een nieuwe werkwijze brengt uitkomst.

Lees meer

Een bijzonder team

Na in 2019 een BewonersBedrijf te hebben neergezet in de wijk Vredenrust, zag Buro Meinders een kans om een nieuwe werkwijze voor de wijkaanpak te introduceren die aansluit bij het concept van het BewonersBedrijf.

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Buro Meinders een nieuw multidisciplinair team neergezet dat zich vanuit de wijk inzet voor de inwoners. Het team bestaat uit twee medewerkers van de gemeente, twee van de welzijnsorganisatie en een sociaal ondernemer. Ze werken vanuit het BewonersBedrijf in de wijk samen met bewoners aan initiatieven. Om dat team zelfstandig en zelfsturend te kunnen laten werken, is een programma van negen maanden gemaakt met drie fasen.

De eerste fase was training. Het team is iedere week een dagdeel aanwezig op lokatie en Buro Meinders heeft het team getraind en begeleid bij het onder de knie krijgen van deze nieuwe manier van werken.

Na de eerste fase zijn ze zelfstandig aan het werk en is Buro Meinders nog aanwezig voor faciliteren van de samenwerking. Onze focus lag daarnaast op het ondersteunen van het management bij het begeleiden van het team. En zorgen we dat de werkwijze aansluit bij de verantwoordings-structuur van de staande organisatie.

De derde fase is dat de mensen die in het team zitten de werkwijze zo onder de knie hebben dat ze het op anderen kunnen overbrengen.

Wendelijn Oolders - Wijkmanager:

“We hebben dankzij jullie aanpak veel meer uit het project gehaald dan we ons vooraf konden voorstellen.”

Leren in de wijk

Het wijkleerbedrijf speelt een centrale rol in de ontwikkeling van het MBO voor ROC Midden Nederland. Het is een relatief nieuwe onderwijsvorm en vraagt de nodige veranderingen van colleges, docenten en studenten.

De uitdaging voor het projectteam was om een eenduidig en helder verhaal te hebben waarmee iedereen zich kan identificeren. En daarnaast een manier van werken die om kan gaan met wisselende omstandigheden. Iedere wijk is namelijk anders in samenstelling, mogelijkheden en behoeften. En dus ook in hoe de opzet van het Wijkleerbedrijf is.

Buro Meinders heeft samen met het projectteam een helder verhaal gemaakt met bijpassende beeldtaal. Dat is gepresenteerd aan alle college managers. Daarnaast heeft Buro Meinders een werkwijze ontwikkelt hoe je op een agile manier een Wijkleerbedrijf kunt opzetten. Daar is een rijk geïllustreerd werkboek uit ontstaan wat daarbij gebruikt wordt.

Sarah Opheij, Projectleider ROCMN:

"Ik heb het team van Buro Meinders ervaren als sympathieke, doortastende en gedreven ondernemers en ik zou ze zeker aanbevelen als je het gevoel hebt dat je vast loopt in je project of als je juist fris wilt beginnen met een project!

Klantgericht werken

In 2017 is de focus bij SVB verlegd van enkel efficiëntie naar meer klantgericht werken in samenwerking met ketenpartners. Dat betekende voor de eigenaren van de processen binnen SVB een andere aanpak en manier van werken.

De projectgroep die de opdracht had deze verandering te weeg te brengen heeft Buro Meinders gevraagd om die verandering te helpen realiseren. Buro Meinders heeft workshops vormgegeven met het projectteam om de proceseigenaren mee te nemen in de veranderingen.

Daarnaast heeft Buro Meinders een flexibele en stapsgewijze werkwijze opgezet die klantcases selecteert die gebaat zijn bij deze nieuwe aanpak, hoe je oplossingen bedenkt en selecteert, ze daarna implementeert en de effecten meet. De werkwijze is vastgelegd in een mooi vormgegeven werkboek.

Patrick Lammertse, Locatiemanager SVB:

“Johannes en Martijn denken echt met je mee en blijken enorm flexibel wanneer het toch allemaal net anders moet of gaat. Vanaf de start stopten zij veel energie in het begrijpen van het doel van de opdracht. En dat zie je terug in het resultaat.”

Contact

Johannes van den Eerenbeemt
06-53992431
johannes@buromeinders.nl
Martijn Evers
06-81313591
martijn@buromeinders.nl
Johannes van den Eerenbeemt
Martijn Evers