Wat we bieden

Wij gaan altijd uit van de situatie in de organisatie en de mensen die er werken. Mensen maken de organisatie dus die staan centraal. Samen met jou kijken we waar je organisatie en medewerkers het meeste zijn geholpen. We bieden dan ook geen standaard workshops of training aan, maar op maat gesneden inzet. Dat kan in de vorm van een werksessie of door ons naast (management) teams te zetten in de rol van spiegel, coach of katalysator. Om maatwerk te kunnen leveren werken we vanuit een stevig fundament: De Meinders Methode.

We werken met bijzondere partners die bijvoorbeeld de kracht van spel of virtual reality gebruiken om het gewenste effect te sorteren. Het kan ook zijn dat je (zeker in deze tijd van corona) een uitnodiging krijgt om samen met ons rond het vuur te komen zitten of om een wandeling te maken. 

Bekijk hieronder voorbeelden, klanten en partners.

Wat wil jij bereiken?

Heb je het gevoel dat je organisatie een stap moet zetten, maar weet je niet precies hoe, of waar naar toe? Kom met ons sparren.

Wij gaan altijd uit van de situatie in de organisatie en de mensen die er werken. Mensen maken de organisatie dus die staan centraal. Samen met jou kijken we waar je organisatie en medewerkers het meeste zijn geholpen. We bieden dan ook geen standaard workshops of training aan, maar op maat gesneden inzet.

Projecten en klanten

We werken met bijzondere partners die bijvoorbeeld de kracht van spel of virtual reality gebruiken om het gewenste effect te sorteren. Het kan ook zijn dat je (zeker in deze tijd van corona) een uitnodiging krijgt om samen met ons rond het vuur te komen zitten of om een wandeling te maken. 

Een greep uit onze projecten.

Zorg en welzijn - XIIO

Bijeenkomen in de virtuele wereld

Welke rol kan Virtual Reality spelen in het welzijnswerk? En als je besluit VR te gebruiken in je organisatie, hoe bed je dat dan in in je organisatie en zorg je dat het een middel wordt en geen doel. Samen met Xiomara Vado Soto van XIIO zijn we die vraagstukken gaan verkennen met welzijnswerkers en hulpverleners. Uiteraard in de virtuele wereld. In corona tijd een geweldig middel om toch enigszins het gevoel te hebben van samenzijn.

Wat wil jij bereiken?

Werk met ons

Heb je het gevoel dat je organisatie een stap moet zetten, maar weet je niet precies hoe, of waar naar toe? Kom met ons sparren.

Heb je visie en plannen, maar ben je onzeker waar te beginnen? Daag ons uit.

Zit je midden in een verandering, maar zaken lopen anders dan verwacht? Schakel ons in.

Gesprek en wandeling gaan goed samen. Daarom maken we graag coronaproof kennis met je in de buitenlucht.

Laten we wandelen

Onderwijs - ROCMN

Visualisatie nieuwe werkwijze

Als je iets nieuws introduceert in je organisatie is het goed om iets te hebben om op terug te grijpen. Voor het ROC Midden Nederland maakten we een boekje met daarin de nieuwe werkwijze beschreven. Kort, overzichtelijk en visueel. 

"Ik heb het team van Buro Meinders road ervaren als sympathieke, doortastende en gedreven ondernemers en ik zou ze zeker aanbevelen als je het gevoel hebt dat je vast loopt in je project of als je juist fris wilt beginnen met een project!”

- Sarah Opheij, Projectleider ROCMN"


Publieke organisaties - SVB

Het relatie organogram

Mensen mee krijgen in een verandering kan lastig zijn. Hoe zorg je er voor dat je zaken in beweging krijgt zonder dwang. Een goede manier is om naast de formele structuur van de organisatie te kijken naar de informele verbanden. Dat is precies wat we bij SVB hebben gedaan.

Van de belangrijkste belanghebbenden zijn de drijfveren en persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht binnen het formele organogram. Dit gaf veel duidelijkheid over de oorzaak van de weerstand die werd ondervonden. En met deze inzichten werd ook duidelijk dat het strategisch team klein ging beginnen met de proceseigenaren die positief stonden ten opzicht van de verandering en zo een beweging te starten in de organisatie.

Startups - Starters4Communities

Jonge sociaal ondernemers

We vinden het leuk om onze kennis en ervaring te delen met jongeren die aan ondernemen denken en al helemaal als het om ondernemingen gaat die de wereld en stukje mooier maken. Starters4 communities is een organisatie die zulke ondernemers traint. Wij trainen ze in het maken van een business model: klopt je aanbod met de vraag en hoe kom je uit de kosten en verdien je geld? Ondernemers met zulke doelen vinden geld verdienen vaak een moeilijk thema. Wij laten zien dat geld verdienen en de wereld mooier maken elkaar niet hoeft te bijten. 

Ouderen - Gemeente Den Haag

Ouderen niet als probleem benaderen

Een brainstorm over de waarde van ouderen voor de maatschappij kun je niet voeren zonder de inbreng van ouderen zelf. Voordat we zijn gaan brainstormen met de gemeente over deze vraag  hebben we 60 ouderen geïnterviewd. Wat deden zij vroeger en wat doen ze nu nog het liefst? Met de uitkomsten van de interviews zijn we gaan brainstormen en tot drie concept business modellen gekomen. Business modellen waar ouderen niet als last gezien worden maar juist als waardevol voor hun omgeving.

Sociaal ondernemers hebben deze ideeën tot wasdom gebracht in het Loosduinse Hof. 

Arbeidsmarkt - Gemeente Den Haag

Krantenartikel als plan van aanpak

De Stadsdeel directeur Loosduinen in Den Haag, legt ons een vraagstuk over de arbeidsmarkt in een van de wijken voor. Hij legt uit wat zijn vraag aan ons is en waarin hij eindigt met zijn droom: “Ik hoop dat volgend jaar de wethouder in de krant staat met de nieuwe aanpak, ‘Nieuw Waldeck Werkt’ om de arbeidsmarkt problematiek in de wijk Nieuw Waldeck aan te pakken”. 

Dat beeld blijft bij ons hangen en we schrijven daarom zijn krantenartikel met daarin onze aanpak beschreven. Niet de standaard voor documenten bij de gemeente, maar hij landt goed. Na de opdracht naar tevredenheid te hebben afgerond komt hij met een tweede vraag, waarna hij zegt: “Doe nog maar zo’n krantenartikel!” 

Startups - Spindok

Persoonlijke drijfveren

Als je samen gaat ondernemen, gaan de discussies vaak over het business model, over marketing, over financiering etc. Minstens zo belangrijk zijn de persoonlijke drijfveren van de ondernemers. Dat is het eerste waar we naar vroegen tijdens de sessies met een startup van twee huisartsen en een IT-manager. De eerste reactie was verbazing: ‘We zouden het toch gaan hebben over hoe we de ons product beter in de markt kunnen zetten?’ Het werd duidelijk toen we later bij het bespreken van de economische kant van hun bedrijf teruggrepen op die individuele drijfveren en ambities. Als je dit wil bereiken, dan heb je die inspanning nodig? Past dat bij jullie ambitie en drijfveren? Voor de huisartsen was de vraag: kun je ondernemen en een huisartsenpraktijk combineren? 

“Door jullie aanpak vielen zaken op hun plek en hebben we nieuwe energie om door te gaan.”

-  Bart van Pinxteren, Huisarts en ondernemer Spindok

Klanten